ภาพกิจกรรม
ทั้งหมด (16)
จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง (4)
ผลงานที่ผ่านมา (10)
สินค้าไม่มีหมวดหมู่ (2)
เข้าสู่ระบบ
Update
Dry Chemical.html Dry Chemical
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 16-20ตุลาคม2560.html ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 16-20ตุลาคม2560
รับข่าวสารทางอีเมล
Facebook
แท็ก
อบรมดับเพลิงขั้นสูง อบรมดับเพลิง อบรมดับไฟ ไฟมีทั้งหมดกี่ประเภท การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน สำหรับนักผจญเพลิงในอาคาร การขอคืนภาษี การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน กฏหมายเกี่ยวกับการอบรมดับเพลิง
การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน สำหรับนักผจญเพลิงในอาคาร
โดย : admin | เมื่อ : 2015-10-08 15:03 | เข้าชม : 1843

การดับเพลิงขั้นสูง สาหรับทีมผจญเพลิงในอาคารAdvance Fire Fighting Team
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ


- ทฤษฎีการสันดาปไฟและการจุดติด
- หลักการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- การพัฒนาการของเพลิงไหม้ (Flashover )
- ฝึกการใช้อุปกรณ์พื้นฐานของนักผจญเพลิง
- ฝึกการใช้เครื่องช่วยหายใจส่วนบุคคล (S.C.B.A.)
- ฝึกการใช้สายน้าดับเพลิงและวิธีการดูแลรักษา
- ฝึกการใช้หัวฉีดน้าดับเพลิงต่างๆ
- วิธีการระบายควันด้วยระบบเครื่องยนต์และระบบน้าดับเพลิง
- เทคนิคการเข้าควบคุมเพลิง Interior Fire Fighting ( Flash Over Room, Burning Room & Smoke Room )
- เทคนิคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการค้นหาผู้ประสบภัยในอาคาร

รายละเอียด
o ขั้นต่ำในการฝึกอบรม  10 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่านต่อหลักสูตร
o จำนวนระยะเวลา 2 วัน 1 คืน เวลา 9.00 – 16.30 น.
o ฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิง บางปะกง ไฟร์ แอนด์ เรสคิว
o ที่พัก โรงแรม ณ จ.ฉเชิงเทรา
แสดงความคิดเห็น
NFPA Free Access Widget