connect completed ไฟมีทั้งหมดกี่ประเภทและการดับไฟแต่ละประเภท | BFAR
ภาพกิจกรรม
ทั้งหมด (13)
จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง (0)
ผลงานที่ผ่านมา (13)
เข้าสู่ระบบ
Update
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.html ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
รับข่าวสารทางอีเมล
Facebook
แท็ก
อบรมดับเพลิงขั้นสูง อบรมดับเพลิง อบรมดับไฟ ไฟมีทั้งหมดกี่ประเภท การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน สำหรับนักผจญเพลิงในอาคาร การขอคืนภาษี การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน กฏหมายเกี่ยวกับการอบรมดับเพลิง
ไฟมีทั้งหมดกี่ประเภทและการดับไฟแต่ละประเภท
โดย : admin | เมื่อ : 2015-10-27 10:57 | เข้าชม : 75176การแบ่งประเภทของไฟตามมาตรฐาน NFPA-1 มี 4 ประเภท คือ

Class A ไฟที่ไหม้ประเภท กระดาษ หญ้า เศษไม้ ที่นอน หมอน

วิธีดับไฟและอุปกรณ์ดับไฟ Class A การดับไฟคราส ประเภทนี้ ต้องลดอุณภูมิ ไฟประเภทนี้สามารถใช้น้ำดับได้

Class B ไฟไหม้ประเภทสารไวไฟ เช่น น้ำมัน ยางมะตอย สารเหลวไวไฟ

วิธีดับไฟและอุปกรณ์ดับไฟ Class B ถ้าสามารถทำให้อับอากาศได้ก็ควรทำเป็นดันดับแรก หากทำไมได้ สามารถใช้โฟมคลุมหรือต้องดูประเภทของสารเคมี ว่า สามารถใช้ผงเคมี ดับได้หรือไหม

Class C ไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ ถ้าอุปกรณ์ตัวนั้นไม่มีกระแสไฟฟ้าจะกลายเป็น Class A

วิธีดับไฟและอุปกรณ์ดับไฟ Class C อันดับแรกต้องทำการตัดไฟฟ้าออกจากสถานที่เกิดไฟไหมเป็นอันดับแรก หากเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการใช้น้ำดับไฟประเภทนี้เด็ดขาดอาจทำให้ ควรใช้ ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์

Class D ไฟไหม้ประเภทวัตถุของแข็งหรือโลหะไวไฟ เช่น แมกนีเซียม ไตตาเนียม สำหรับแมกนีเซียมห้ามใช้น้ำดับเด้ดขาด ต้องใช้เกลือแกงหรือทราย เป็นต้น

วิธีดับไฟและอุปกรณ์ดับไฟ Class D ไฟประเภทนี้จะดับอยากที่สุดเพราะหากใช้อุปกรณ์ดับผิดประเภทสามารถทำปฎิกิริยาลูกโซ่ ทำให้เกิดการระเบิดได้ การดับไฟประเภทนี้ ทางที่ดีที่สุดทำให้อับอากาศ หรือศึกษาข้อมูลว่าของแข็งหรือสารเคมีที่ติดไฟเป็นอะไรเพื่อใช้สาร เคมีเฉพาะในการดับไฟชนิดนั้นๆ

และอีกประเภท ที่เป็นไฟประเภทที่ยังไม่มีผู้คนให้ความสนใจมากนักไฟประเภทนี้เป็นสารเคมีเหมือน กัน คือ

 ฉด
Class K 
  Cooking Oil
หรือ น้ำมันทำครัวที่ติดไฟ เช่นน้ำมัน ปาล์ม เพราะน้ำมันชนิดนี้ถือว่าอยู่เป็นสารเคมีชนิดนึง ที่ติดไฟได้และดับได้ยากหากเกิดการติดไฟ  

วิธีดับไฟและอุปกรณ์ดับไฟ Class K คือการทำให้อับอากาศ หากไม่สามารถทำได้ ต้องทำการใช้ โฟมหรือทราย ในการดับไฟ


 
VDO from: youtube: 
SafetyFirstFireด ฉ 
 

แสดงความคิดเห็น
NFPA Free Access Widget                       
o
ur partners:
www.knockdoor.net แม่บ้านรายวัน แม่บ้านไปกลับ หาแม่บ้าน
www.speedycruise.net หลักสูตรเรือสำราญ เรียนเรือสำราญ ทำงานเรือสำราญ
www.tstc.link manning agent in Thailand