ภาพกิจกรรม
ทั้งหมด (16)
จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง (4)
ผลงานที่ผ่านมา (10)
สินค้าไม่มีหมวดหมู่ (2)
เข้าสู่ระบบ
Update
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 16-20ตุลาคม2560.html ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 16-20ตุลาคม2560
Dry Chemical.html Dry Chemical
รับข่าวสารทางอีเมล
Facebook
แท็ก
อบรมดับเพลิงขั้นสูง อบรมดับเพลิง อบรมดับไฟ ไฟมีทั้งหมดกี่ประเภท การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน สำหรับนักผจญเพลิงในอาคาร การขอคืนภาษี การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน กฏหมายเกี่ยวกับการอบรมดับเพลิง
จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ดับเพลิง

               ถังดับเพลิง BFAR ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก)332-2537 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าถังดับเพลิงของเรามีคุณภาพและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ทั่วประเทศ
ติดต่อขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่ 


Tel      :098-6933751
E-mail : Contact@bfar.co.th

 

 

  BFAR we deliver Safety

Dry Chemical
 

-Rating ในการดับไฟ 4A5B, 6A20B, 10A20B, 10A40B
-ใช้ดับไฟประเภท A,B,C (ประเภทของไฟ) 

 
Dry Chemical

BFAR we deliver Safety


 
Carbon Dioxide
 
-เมื่อใช้งานจะเป็นลักษณะหมอกสีขาว ไม่ทิ้งคราบสกปรก
- ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า
- ใช้ดับไฟประเภท B,C
(ประเภทของไฟ)

 


BFAR we deliver Safety


 


NON C.F.C. / PF 2000
- NON C.F.C / PF 2000
- เป็นสาร ระเหยชนิดทดแทน สะอาดไม่ทิ้งคราบสกปรก
- ไม่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
- สามารถดับไฟได้ 3 ประเภท A,B,C
- เหมาะสำหรับเพลิงที่เกิดจาก ไฟฟ้า เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องจักร เป็นต้น


NON C.F.C
 

BFAR we deliver Safety


 

 

Lower Pressure Water Mist
 

- เป็นสารที่ใช้ทดแทนฮาลอน สะอาดและมีประสิทธิภาพสูง
- มีความสามารถในการดับไฟได้สูงกว่าและป้องกันการลุกติดกลับของไฟ
- ไม่เป็นสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ดับเพลิงได้ทุกประเภท A,B,C,K
- เหมาะสำหรับภายในอาคารและนอกตัวอาคาร

 

Lower Pressrure Water Mist

BFAR we deliver Safety


ตู้ดับเพลิงและอุปกรณ์สายส่งน้ำดับเพลิง
 
              

 
สายส่งน้ำ Fire Hose


 


BFAR we deliver Safety

             - จำหน่ายอุปกรณ์ผจญเพลิงทุกชนิด 
             - จำหน่ายอุปกรณ์กู้ภัยทุกชนิด

             - จำหน่ายอุปกรณ์กู้ชีพทุกชนิด

    HP : 098-693-3751, 098-693-3706, 098-693-3819


 
 
อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ (SCBA)

ชุดดับเพลิง 

 
 
        

              

 
หัวฉีดดับเพลิงพัดลมระบายควัน

 

 

VALVE


อุปกรณ์กู้ภัย 
NFPA Free Access Widget