connect completed จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ดับเพลิง | BFAR สถาบันฝึกอบรมดับเพลิง,อบรมดับเพลิง,หลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น,หลักสูตรดับไฟ , อบรมดับไฟชั้นสูง , หลักสูตรอพยพหนีไฟ, การอบรมการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ,การฝึกซ้อมทีมผจญเพลิงในสถานประกอบการ,การดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมผจญเพลิงในอาคาร, Basic Fire Fighting , Advanced Fire Fighting,จำหน่ายถังดับเพลิง,Fire extinguisher,
ภาพกิจกรรม
ทั้งหมด (16)
จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง (4)
ผลงานที่ผ่านมา (10)
สินค้าไม่มีหมวดหมู่ (2)
เข้าสู่ระบบ
Update
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.html ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
Dry Chemical.html Dry Chemical
รับข่าวสารทางอีเมล
Facebook
แท็ก
อบรมดับเพลิงขั้นสูง อบรมดับเพลิง อบรมดับไฟ ไฟมีทั้งหมดกี่ประเภท การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน สำหรับนักผจญเพลิงในอาคาร การขอคืนภาษี การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน กฏหมายเกี่ยวกับการอบรมดับเพลิง
จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ดับเพลิง

               ถังดับเพลิง BFAR ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก)332-2537 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าถังดับเพลิงของเรามีคุณภาพและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ทั่วประเทศ
ติดต่อขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่ 


Tel      :098-6933751,086-8856464
E-mail : Contact@bfar.co.th

 

 

  BFAR we deliver Safety

Dry Chemical
 

-Rating ในการดับไฟ 4A5B, 6A20B, 10A20B, 10A40B
-ใช้ดับไฟประเภท A,B,C (ประเภทของไฟ) 

 
Dry Chemical

BFAR we deliver Safety


 
Carbon Dioxide
 
-เมื่อใช้งานจะเป็นลักษณะหมอกสีขาว ไม่ทิ้งคราบสกปรก
- ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า
- ใช้ดับไฟประเภท B,C
(ประเภทของไฟ)

 


BFAR we deliver Safety


 


NON C.F.C. / PF 2000
- NON C.F.C / PF 2000
- เป็นสาร ระเหยชนิดทดแทน สะอาดไม่ทิ้งคราบสกปรก
- ไม่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
- สามารถดับไฟได้ 3 ประเภท A,B,C
- เหมาะสำหรับเพลิงที่เกิดจาก ไฟฟ้า เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องจักร เป็นต้น


NON C.F.C
 

BFAR we deliver Safety


 

 

Lower Pressure Water Mist
 

- เป็นสารที่ใช้ทดแทนฮาลอน สะอาดและมีประสิทธิภาพสูง
- มีความสามารถในการดับไฟได้สูงกว่าและป้องกันการลุกติดกลับของไฟ
- ไม่เป็นสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ดับเพลิงได้ทุกประเภท A,B,C,K
- เหมาะสำหรับภายในอาคารและนอกตัวอาคาร

 

Lower Pressrure Water Mist

BFAR we deliver Safety


ตู้ดับเพลิงและอุปกรณ์สายส่งน้ำดับเพลิง
 
              

 
สายส่งน้ำ Fire Hose


 


BFAR we deliver Safety

             - จำหน่ายอุปกรณ์ผจญเพลิงทุกชนิด 
             - จำหน่ายอุปกรณ์กู้ภัยทุกชนิด

             - จำหน่ายอุปกรณ์กู้ชีพทุกชนิด

    HP : 098-693-3751, 086-8856464


 
 
อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ (SCBA)

ชุดดับเพลิง 

 
 
        

              

 
หัวฉีดดับเพลิงพัดลมระบายควัน

 

 

VALVE


อุปกรณ์กู้ภัย